Behandeling jongeren (12 tot 18)

Ervaar je klachten zoals stemmingswisselingen, moeite met concentreren, terugval in schoolprestaties, weinig energie, die te maken kunnen hebben met

✓ Depressie, angst;

✓ Negatief zelfbeeld

✓ Traumatische gebeurtenissen

✓ Burn-out gerelateerde klachten

Dit kan zo bepalend zijn in jouw leven dat het wenselijk is behandeling te volgen bij ZMT.

De behandeling wordt gegeven door de kinder- en jeugd psycholoog of de orthopedagoog. Voor de behandeling wordt gebruik gemaakt van evidencebased behandelmethodes zoals EMDR, ACT, CGT of COMED.

Als het gaat om ‘lichte’ klachten, kan er ook behandeling ingezet worden door de cognitief gedragstherapeutisch werker.

Als het nodig is ter ondersteuning van de behandeling, wordt er in overleg met jou diagnostiek ingezet.

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.