Onderwijs op afstand

Onderwijs op afstand (thuisonderwijs) is bedoeld voor kinderen/jongeren die korte of lange(re) tijd niet naar school gaan en daardoor een grote afstand tot de school hebben opgebouwd.

Dit kan een leerling zijn die wegens ernstige gedragsproblematiek, psychische problemen of lichamelijke oorzaken de school niet kan bezoeken, een pestslachtoffer is of in afwachting is van een plaatsing elders of een leerling met (school)angst.

Onderwijs op afstand werkt naar een terugkeer binnen een onderwijskundige setting. Daarbij is er oog voor sociaal emotionele belemmeringen die mogelijk de oorzaak zijn van de schooluitval.  ZMT zet onderwijs op afstand in als tussenkomst. Hierin is een geleidelijke opbouw mogelijk, evenals ondersteuning van de betrokken gespecialiseerde begeleider(s) op de desbetreffende plek. Het traject wordt op maat aangeboden.

Varviksingel 210
7512 ET Enschede

J.J. van Deinselaan 36A
7541 PE Enschede