Gezinsondersteuning

Hieronder leest u meer informatie over de verschillende vormen van ondersteuning die wij bieden. 

Gezinsondersteuning

Gezinsonersteuning vanuit ZMT heeft als doel meer rust en stabiliteit te brengen binnen uw gezin. Dit doen we door ouders en kinderen inzicht te geven in eigen competenties, capaciteiten en vaardigheden en samen te kijken hoe deze op een positieve manier in te zetten. Met aandacht voor iedere ouder en kind als unieke individu, gaan we aan de slag om zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfredzaamheid te vergroten. We werken onder anderen met technieken vanuit het contextueel werken ,'een taal erbij' en intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling. (IOG)

Onze gezinsondersteuning is gericht op zelfredzaamheid. De duur van de trajecten proberen we hiermee zo kort mogelijk te maken. Er is tijdens het traject gemiddeld 1 keer per week contact tussen u en/of uw kind en de gezinsbegeleider. Dat kan een huisbezoek zijn, bezoek op de locatie van ZMT, telefonisch contact of zelfs via WhatsApp. Blijkt gedurende het traject dat multicomplexe gezinsondersteuning nodig is, dan verwijzen wij door naar een passende collega-instelling.

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

Ondersteuning ontwikkeling van het jonge kind 0-7 jaar (Floorplay)

Door allerlei redenen kan het gebeuren dat de ontwikkeling van uw kind niet helemaal verloopt zoals u zou verwachten. Dan wordt er ook wel gezegd dat de ontwikkelingsleeftijd van uw kind anders verloopt dan de kalenderleeftijd.

Als ouder merk je op dat:

✓De taalontwikkeling achterblijft;

✓De sociale interactie moeizaam verloopt;

✓Zelfstandig spelen en/of samen spelen onvoldoende lukt;

✓De communicatie tussen u en uw kind niet goed op gang komt;

✓Er weinig fantasie zit in het spel van uw kind.

Bij ZMT werken we met FloorPlay, bedoeld om de ontwikkeling van jonge kinderen positief te stimuleren en de interactie tussen u en uw kind weer plezierig te laten zijn.

FloorPlay is een therapeutisch programma waarmee u als ouder thuis begeleid wordt om spelenderwijs interactie met uw kind aan te gaan als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand door toedoen van een stoornis of spraak/taalprobleem. 

FloorPlay heeft als doel uw kind te leren begrijpen, uw band met uw kind te vergroten en hem in zijn/haar ontwikkeling stap voor stap verder te helpen. FloorPlay betekent letterlijk “op de grond spelen”. Uw kind laat door te spelen zien hoe het zich voelt. Spelen en plezier maken samen is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind en de interactie met u als ouder. Uw kind leert zich te ontwikkelen en zal stappen zetten in de verschillende mijlpalen van de vroege ontwikkeling. In elke leeftijdsfase bereikt een kind mijlpalen in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Door toedoen van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, Autistisch spectrum stoornis of taal/spraakstoornis, kan het zijn dat deze mijlpalen niet of later dan wenselijk behaald worden.  Het doel van FloorPlay coaching is dat uw kind samen met u en de Floorplaybegeleider deze mijlpalen gaat behalen zodat achterstanden in de ontwikkeling ingelopen worden.

Werkwijze
De FloorPlaybegeleider stelt samen met u een profiel op binnen welke mijlpaal uw kind zich bevind. Door middel van video opname en spelbegeleiding wordt zichtbaar welke mogelijkheden en moeilijkheden u als ouder ervaart in interactie met uw kind. En welke mogelijkheden en moeilijkheden uw kind ervaart op het gebied van prikkelverwerking,  gedrag, taalontwikkeling en sociale interactie.

Hoe uw kind reageert op de FloorPlaybegeleiding, verschilt per kind. Het ene kind maakt makkelijker contact, het andere kind trekt zich eerder terug. Het ene kind beweegt veel en komt helemaal in het spel, het andere kind heeft een zetje nodig om aan het spelen te gaan.

Tijdens de FloorPlaybegeleiding wordt geëvalueerd hoe de begeleiding ervaren wordt. Aan het einde van de sessie wordt met u geëvalueerd wat er is geleerd, hoe u en/of uw kind de begeleiding heeft ervaren en hoe de samenwerking is verlopen. Het FloorPlaytraject loopt parallel aan de ontwikkeling van uw kind en zal afgerond worden als uw kind de benodigde mijlpalen heeft behaald in zijn ontwikkeling. De sessies vinden zowel plaats in de praktijk van ZMT als bij u thuis.

Meer informatie over onze algemene werkwijze vindt u hier.

Ondersteuning verbeteren ouder-kindrelatie (NIKA)

Soms kunt u het als ouder niet alleen moeilijk vinden om consequent te zijn, maar ook om uw kind goed te begrijpen. Misschien heeft u soms het gevoel dat uw kind sterker is dan jullie of voelt u snel irritatie richting uw kind. Als dit het geval is, kan NIKA u ondersteunen in het beter leren begrijpen van uw kind. Want pas als u uw kind goed begrijpt, weet u beter wat u kan doen om uw kind bijvoorbeeld beter te laten luisteren.

NIKA is bedoeld voor gezinnen waarbij er vragen zijn over de band tussen ouder en kind, en met name voor gezinnen die onder druk staan. Voorbeelden hiervan zijn:

✓Het gezin is erg onder stress. De reden van deze stress  kan erg divers zijn. Mogelijk zijn er meerdere problemen in financiën, huisvestiging, dagbesteding en dergelijke. Of er zijn/waren heel veel (forse) ruzies tussen ouders.

✓De ouder heeft veel meegemaakt en/of iemand verloren die belangrijk was voor de ouder en dit nog niet goed kunnen verwerken

✓De ouder heeft moeite met het hanteren van zijn of zijn emoties en/of het verplaatsen in de ander.

✓Het kind heeft veel meegemaakt, bijvoorbeeld het verlies van een ouder (door overlijden of door een uithuisplaatsing)

✓Het kind heeft moeite met hanteren en/of begrijpen van zijn of haar eigen emoties

Voor uw gezin kan NIKA betekenen dat u als ouder beter leert begrijpen wat de invloed van uw eigen problemen is op het ouder- en het kindgedrag. Vanuit begrip wordt gewerkt aan verandering.

NIKA wordt ingezet bij kinderen van ongeveer 6 maanden tot ongeveer 12 jaar.
NIKA is een methode waarbij er gebruik wordt gemaakt van een interview, een vragenlijst en beeldopnames naar het patroon dat er tussen ouder en kind is.

Stress en/of nare ervaringen (recent van in het verleden) hebben invloed op hoe u als ouder met uw kind omgaat en/of hoe uw kind op u reageert. Ook kunnen kinderen met een speciale ontwikkelbehoefte invloed hebben op de reactie van u als ouder. Niet altijd bent u zich bewust van het patroon dat er tussen u en uw kind is. Of u weet niet meer hoe het patroon doorbroken kan worden.

Uit zowel wetenschappelijk onderzoek als uit de praktijk weten we dat het patroon tussen ouder en kind in relatief korte tijd te doorbreken is. Ook als dit patroon onbedoeld en onbewust vanuit de eigen jeugd wordt doorgegeven.

Nadat het patroon in kaart is gebracht, wordt uw gezin met behulp van de NIKA-interventie ondersteund in de verandering van het patroon door samen de beelden te bekijken.

NIKA maakt u bewust van de invloed van uw eigen handelen op het welzijn en het gedrag van uw kind. NIKA reikt concrete handvatten aan om het verstoorde opvoedgedrag te stoppen en op een prettige, helpende manier op uw kind te reageren.

Met andere woorden: stoppen met wat niet werkt en versterken wat helpt.

NIKA wordt uitgevoerd door NIKA-Practitioners. NIKA-Ouderbegeleiding wordt uitgevoerd door een HBO opgeleide NIKA-Ouderbegeleider.

NIKA is bedoeld voor ouders waarbij er veel aan de hand is bij de ouder en/of tussen ouder en kind. Trauma, problemen met het omgaan met emoties en met het zich verplaatsen in de ander, kunnen ervoor zorgen dat de ouder onvoorspelbaar en voor het kind onbegrijpelijk reageert. Dit patroon wordt met NIKA doorbroken.

NIKA-Ouderbegeleiding kan ingezet worden als het patroon niet ernstig verstoord is of ná NIKA om het nieuwe patroon tussen ouder en kind blijvend te maken.

NIKA-Ouderbegeleiding bestaat uit een screenings- en ouderbegeleidingsprotocol en wordt uitgevoerd door. NIKA-Ouderbegeleiding wordt uitgevoerd onder supervisie van een NIKA-Practitioner en richt zich met name op het aanleren (en laten beklijven) van sensitief oudergedrag. NIKA-Ouderbegeleiding geeft geen beoordeling ten aanzien van de kwaliteit van de ouder-kind relatie.

Bij beslissingsondersteunend onderzoek in complexe opvoedsituaties wordt altijd NIKA ingezet, uitgevoerd  door NIKA-Practitioners.

NIKA bestaat uit een diagnostiekfase en een interventiefase.  Tijdens de diagnostiekfase wordt er een interview en een vragenlijst afgenomen en wordt er een beeldopname gemaakt van ouder met kind. Na de diagnostiekfase is er een afspraak waarin alles wordt besproken met de ouder.

In de interventiefase wordt met uw gezin gewerkt aan stoppen met wat niet werkt tussen u en uw kind en aanleren wat helpend is. De interventiefase bestaat uit maximaal 5 momenten dat er beeldopnames worden gemaakt, gevolgd door een afspraak waarin de opname met de ouder besproken wordt.
Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

Wilt u meer weten over onze tarieven en vergoeding vanuit de gemeente?  Ga naar Tarieven en vergoeding voor meer informatie.

Varviksingel 210
7512 ET Enschede

J.J. van Deinselaan 36A
7541 PE Enschede