Diagnostiek

Voor ouders

Wilt u meer duidelijkheid hoe het komt dat uw kind thuis niet goed in zijn of haar vel zit? Of waarom uw kind op school stagneert? Wij zetten diagnostiek in om zo uw kind en zijn of haar omgeving in kaart te brengen. We komen tot een passend advies, zodat u samen met uw kind en/of school verder kunt werken aan verbetering of verandering. Als er voldoende aanleiding toe is, wordt er classificerende diagnostiek ingezet ter ondersteuning van het behandeling.

ZMT zet diagnostiek in voor

✓ Cognitieve capaciteiten (laag- of meerbegaafdheid);
✓ Gedragsproblemen;

✓ Depressie, angst;

✓ Ontwikkelingsstoornis zoals ASS, ADHD of ADD;
✓ Sociaal emotionele ontwikkeling;
✓ Prikkelverwerking;
✓ Aandacht, concentratie en taak-werkhouding;
✓ Zelfsturende vaardigheden (Executieve functies: de vaardigheid om gedrag te kunnen remmen, de vaardigheid om flexibel te kunnen schakelen, planvaardigheden en organisatievaardigheden, onthouden én verwerken van informatie en het reguleren van emoties).

✓ Gehechtheidsrelatie tussen ouders en kind

✓ Intensieve opvoedondersteuning

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

Voor leerkrachten/verzorgers

Heeft u als leerkracht behoefte aan feedback op uw handelen of heeft u behoefte aan handvatten hoe om te gaan met het gedrag van een leerling. Wij stellen handelingsgericht advies op aan leerkrachten aan de hand van gerichte observatie in de klas eventueel aangevuld met diagnostisch onderzoek bij een leerling, zodat passend advies gegeven kan worden. Bij aanvullend onderzoek kan gedacht worden aan afname van een intelligentietest, het voeren van gesprekken, invullen van vragenlijsten en/of afname van neuropsychologische testen. Ouders dienen hiervoor betrokken te worden en moeten toestemming te geven voorafgaand aan het onderzoek.

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

Wilt u meer weten over onze tarieven en vergoeding vanuit de gemeente?  Ga naar Tarieven en vergoeding voor meer informatie.