Training

Hieronder vindt u een overzicht van ons actuele trainingsaanbod.

ToM training- leren denken over denken en leren begrijpen van emoties

Leren denken over denken en leren begrijpen van emoties

De ToM-training ontwikkelt sociaal competent en sociaal vaardig gedrag, waardoor het kind sociale situaties beter kan inschatten, emoties bij zichzelf en anderen herkennen en zich kan verplaatsen in de gedachten en overwegingen van anderen.

Doel

Het verbeteren van het leren denken over denken, leren begrijpen van emoties en het ontwikkelen van sociaal competent of sociaal vaardig gedrag. Kinderen vaardiger maken in het inschatten van sociale situaties, waardoor zij beter in staat zijn emoties bij zichzelf en anderen te herkennen,en zich te verplaatsen in de gedachten en overwegingen van anderen

Aanpak

De ToM training wordt gegeven in groepen van twee tot zes kinderen/jongeren, met begeleiding van twee trainers (trainer en co-trainer). De training bestaat uit 24 wekelijkse bijeenkomsten van één uur. De sessies hebben een vaste structuur. De werkvormen zijn toegespitst op het oefenen van de bouwstenen van ToM, toegepast in de dagelijkse situatie. Verschillende thema's in de training zijn; zelfbeeld en perceptie, verschil tussen fysiek en mentaal, imitatie en emotieherkenning, emoties en doen alsof en begrip van complexe humor. De kinderen/jongeren krijgen na iedere sessie huiswerkopdrachten mee waar ze in het kader van transfer hun ouders en/of leerkracht bij betrekken.

Voorafgaand aan de training vindt er een intake plaats en wordt, indien nodig, de ToM test-R afgenomen om te bepalen welke hulpvraag het kind/jongere heeft en welke ToM uitvallen er zijn. Halverwege en aan het einde van de training wordt met de kinderen/jongeren, met de ouders en zo nodig met de leerkracht geëvalueerd.

Doelgroep

De training is bedoeld voor sociaal onvaardige en sociaal immature kinderen. De behandelmethode is niet stoornisgebonden, maar onder meer geschikt voor kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen met autisme.

Locatie

De ToM training vindt zoveel mogelijk plaats in de vertrouwde omgeving van het kind op school. Als dit niet mogelijk is, wordt de training gegeven op locatie van ZMT aan de varviksingel 210 in Enschede.

Kosten

Deze training kan gevolgd worden met een jeugdbeschikking voor specialistische ondersteuning of behandeling (als intregaal onderdeel van de behandeling)

Aanmelden

De eerstvolgende training start begin 2023.

Aanmelden voor de TOM training kan op verwijzing van school, huisarts of andere betrokken instantie.

Neem met ons contact op door het invullen van het contactformulier.

Beter bij de les- trainen van executieve functies

Met de training Beter Bij de Les oefenen kinderen (8-12 jaar) gedurende 25 sessies met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel­ en taakgericht gedrag. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de ouders en leerkracht krijgen meer inzicht in het leergedrag van het kind en kunnen hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden.

Doel

Het doel van Beter Bij de Les is om executieve functies te verbeteren zodat kinderen uiteindelijk minder ondersteuning van de leerkracht nodig hebben. Daarnaast krijgen de ouders en leerkracht meer inzicht in gedrag dat gerelateerd is aan executief functioneren en worden vaardigheden aangereikt zodat het kind ook thuis en in de klas gericht ondersteund wordt.

Doelgroep

Beter Bij de Les is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar met zwakke executieve functies in de bovenbouw van het primair (reguliere, speciaal basis en speciaal) onderwijs. Kinderen met zwakke executieve functies hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren. Beter Bij de Les richt zich ook op het ondersteunen van leerkrachten en ouders.

Aanpak

De Beter Bij de Les-training bestaat uit 25 individuele sessies waarbij op school wordt getraind gedurende 45-60 minuten (circa 6 tot 7 weken) onder begeleiding van een trainer. Iedere trainingssessie bevat de volgende elementen: psycho-educatie, neuropsychologische oefening, schoolse oefening, werkgeheugentraining en transfer naar de klas. Voor ouders en leerkrachten wordt een drietal bijeenkomsten georganiseerd.

Onderzoek

Er zijn een tweetal grootschalige onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van Beter Bij de Les. In het eerste onderzoek werden 105 kinderen met ADHD (tussen de 8 en 12 jaar) random toegewezen aan de Beter Bij de Les of de Cogmed werkgeheugen training. Alle kinderen gingen significant vooruit op een groot aantal neurocognitieve uitkomstmaten en verbeteringen waren ook zichtbaar op ouder en leerkracht gerapporteerde vragenlijsten van ADHD gerelateerd gedrag en executief functioneren. Door het ontbreken van een derde controle groep kunnen potentieel storende factoren zoals test-hertest effecten of verwachtingseffecten van ouders en leerkrachten echter niet uitgesloten worden. Eveneens werd gevonden dat leerprestaties en kwaliteit van leven voor de groep als geheel niet significant verbeterden. Echter, resultaten van de tweede studie lieten zien dat kinderen met betere volgehouden aandacht- en verbale werkgeheugenvaardigheden bij aanvang van de training meer profiteerden van de Beter Bij de Les training. Deze groep kinderen liet onder andere op leerprestaties en kwaliteit van leven een vooruitgang zien.

Kosten

Deze training kan gevolgd worden met een jeugdbeschikking voor specialistische ondersteuning of behandeling (als intregaal onderdeel van de behandeling)

Locatie

De training wordt gegeven in afstemming met school tijdens schooltijd op locatie van school in de vertrouwde omgeving van het kind.

Aanmelden

Aanmelden voor de Beter bij de les training kan op verwijzing van school, huisarts of andere betrokken instantie.

Neem met ons contact op door het invullen van het contactformulier.

Wiebelen en friemelen- verwerken van prikkels voor kinderen met ASS, ADHD en/of Hoogsensitiviteit

In de training Wiebelen en Friemelen gaan we aan de slag met het verwerken van prikkels.

Geluiden, geuren en kleuren… de hele dag heb je prikkels om je heen. Misschien vind je dat prima. Maar het kan ook zijn dat je juist veel méér prikkels wilt; of minder, omdat je er vaak last van hebt. Misschien ben je wel onderprikkeld of overprikkeld. In deze training ga je leren over zintuigen en prikkels. Als jij ontdekt wat je nodig hebt – veel en sterke zintuigen en prikkels of weinig en zwakke zintuigprikkels – én weet hoe je daar zelf voor kunt zorgen, voel je je veel beter!

Voor wie

Deze training is gericht op kinderen die last hebben van over- of onderprikkeling, druk gedrag en/of (faal)angst. Het kind leert vertrouwen op wat het lichaam vertelt en wat er gedaan kan worden om zich beter te voelen.

Opbouw

De training bestaat uit een aantal bijeenkomsten die na schooltijd plaatsvinden. Uw kind krijgt een werkboek met oefeningen en opdrachten die ze thuis kunnen doen, zodat het geleerde in de praktijk wordt gebracht en er nieuwe gewoontes kunnen ontstaan.

In de training ga je ontdekken dat:

✓Je zeven zintuigen hebt (ja zeven, geen vijf!)
✓Er de hele tijd prikkels bij je binnenkomen, via je zintuigen.
✓Die prikkels soms heel erg fijn voelen en soms helemaal niet.
✓Prikkels een reden kunnen zijn dat je je soms niet prettig voelt.
✓Prikkels ook een oplossing kunnen zijn om je weer fijner te kunnen voelen.
✓Je een ‘prikkelfilter’ in je hoofd hebt.
✓Het prikkelfilter voor iedereen anders werkt.
✓Onderprikkeld zijn betekent dat je meer en sterkere prikkels nodig hebt.
✓Overprikkeld zijn betekent dat je minder of zwakkere prikkels wilt.
✓Je veranderingen in je omgeving kunt maken om je fijner te voelen.

Aantal deelnemers

Individuele training in combinatie met ouderbegeleiding en in de klas.

Leeftijd

7-13

Meer informatie

Uitgeverij Pica

Locatie

De training wiebelen en friemelen wordt aangeboden in overleg op school of op locatie van ZMT aan de Varviksingel 210 in Enschede

Kosten

Deze training kan gevolgd worden met een jeugdbeschikking voor specialistische ondersteuning of behandeling (als intregaal onderdeel van de behandeling)

Aanmelden

Neem met ons contact op door het invullen van het contactformulier.

Koele bikkels- faalangstreductietraining

Met meer zelfvertrouwen je taken aanpakken: of je nu last hebt van faalangst op school, bij het sporten of in de omgang met anderen, met de faalangsttraining ‘Koele Bikkels’ pak je jouw faalangst snel en goed aan! De kern van onze Bikkeltrainingen zit hem in een andere manier van denken: Bikkeldenken. Maar ook leren ontspannen, relativeren en een goede voorbereiding houden faalangst op afstand.

Voor wie

Koele Bikkels is een faalangstreductietraining voor alle kinderen tussen de 8 en 15 jaar. Soms bieden we een training aan voor de jongere leeftijden, soms voor de tieners.
Kinderen die deelnemen aan deze training lopen vaak vast met bepaalde taken doordat ze zo bang zijn om te mislukken of om iets fout te doen. Hun eigen angsten staan hen meer in de weg dan hun capaciteiten. En dat is zonde! Tijd dus om de faalangst aan te pakken!

Wat doen we

Onze Bikkeltraining ‘Koele Bikkels’ bestaat uit vier wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur per keer. Tijdens de schoolvakanties kun je meedoen aan een BikkelBootcamp met vier bijeenkomsten in 1 of 2 weken. De kinderen leren spelenderwijs nieuwe vaardigheden om hun faalangst de baas te kunnen. Elk kind krijgt het boek ‘Koele Bikkels’ mee naar huis met een werkboek zodat ook thuis verder gebikkeld kan worden.

Waar werken we aan

Thema’s die onder andere aan bod komen tijdens onze faalangsttraining ‘Koele Bikkels’:

✓Wat is faalangst / soorten faalangst
✓Stress herkennen en inschalen
✓Leren relativeren
✓De baas worden over eigen gedachten (Bikkeldenken)
✓Relaties tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen in leren zien
✓Leren ontspannen en juist ademhalen
✓Goed voorbereiding op je taken: beter plannen
✓Gebruik van je eigen Bikkelprotocol als hulpmiddel voor je faalangst

Praktische informatie

Er wordt gestart met een telefonisch of persoonlijk intakegesprek met ouders. Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen besproken en bekeken of een faalangsttraining aansluit bij de wensen. In sommige gevallen sluit bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining zoals ‘Bikkels in de dop’ beter aan.

Bij deelname ontvangt het kind de uitgebreide werkmap “Koele Bikkels” vol met belangrijke informatie, heldere uitleg en werkbladen, inclusief informatie per bijeenkomst voor ouders. Na iedere bijeenkomst wordt er een “thuisopdracht” meegegeven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het oefenen van nieuw geleerde vaardigheden.

Wat kost het

De kosten bedragen eenmalig € 129,- per kind (op dit moment geldt een tijdelijke korting). Dit is inclusief een telefonisch intake-gesprek vooraf, een afsluitende (telefonische) evaluatie, een boek en een werkboek.

Waar en wanneer

In Januari ’23 start de training Koele Bikkels op onze hoofdlocatie in Enschede. Schrijf je nu in voor deze training! De trainer neemt 1 a 2 weken voor de start van de training contact met u op voor een korte telefonische intake.

Praktische informatie:

  • 4 bijeenkomsten | 1,5 uur
  • Startdatum: 11/01
  • Trainingsdata: 11/01, 18/01, 25/01, 01/02
  • Tijd: 15:30-17.00 uur

Varviksingel 210, 7512 ET in Enschede

Aanmelden

Neem met ons contact op door het invullen van het contactformulier.

Bikkels in de dop - weerbaarheidstraining

Bikkels in de dop is een weerbaarheidstraining voor alle kinderen tussen de 8 en 12 jaar die een flinke dosis zelfvertrouwen kunnen gebruiken!
De meeste kinderen die deelnemen aan deze training hebben net dat extra duwtje nodig om zich steviger en handiger te kunnen handhaven in de klas, thuis en met vriendjes. Vaak gaat het om kinderen die zich nog wat onzeker voelen in nieuwe situaties of in contacten met anderen en daardoor onhandig reageren. Soms te boos, soms vermijdend en bang, maar meestal niet op een manier waar ze zelf het meeste aan hebben. Maar dat valt allemaal te leren met deze training!

Wat doen we

Kinderen nemen deel aan een Bikkeltraining van zes wekelijkse bijeenkomsten. Tijdens de schoolvakanties kun je meedoen aan een BikkelBootcamp met zes bijeenkomsten in 1 of 2 weken. De kinderen leren spelenderwijs nieuwe vaardigheden om sterk en stevig in het leven te staan. Ouders en leerkrachten ontvangen na iedere bijeenkomst een info-brief zodat ook zij precies weten hoe je het geleerde eenvoudig thuis of in de klas kunt doorzetten. Bovendien krijgt elk kind het boek ‘Bikkels in de dop’ mee naar huis met een werkboek zodat ook thuis verder gebikkeld kan worden!

Waar werken we aan

Plezier hebben en je op je gemak voelen! Dat zijn onze belangrijkste uitgangspunten. Dat we ondertussen aan een aantal super belangrijke life-skills werken…dat is voor de kinderen zelf niet eens zo belangrijk. Zij vermaken zich opperbest met een mix van spel, sport & beweging, theater en creatieve (groeps)opdrachten. Tijdens deze training weerbaarheid voor kinderen, wordt spelenderwijs gewerkt aan de volgende onderdelen:

✓Wat is weerbaarheid en assertiviteit

✓Jezelf leren kennen: wat kan ik goed en wat zijn mijn uitdagingen

✓Stress herkennen en inschalen met de stressmeter

✓Gedachten herkennen met hulp van Piepmiep Paula, Bikkelboy Bob en Woeste Wilma

✓Leren relativeren en de baas worden over eigen gedachten (Bikkeldenken)

✓Relaties tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen in leren zien

✓Leren ontspannen en goed ademhalen met Chill Bill

✓Voor jezelf opkomen met een Bikkelhouding

✓‘Nee’ leren zeggen en omgaan met kritiek

✓Reageren op plagen en pesten

✓De drie Bikkeltips beheersen: stevige houding, rustige stem en de blik vooruit!

Kosten

De kosten bedragen eenmalig €349,00  €298,00 per kind (op dit moment geldt een tijdelijke korting). Dit is inclusief een telefonisch intake-gesprek vooraf, een afsluitende telefonische evaluatie, een boek en een werkboek. Er zijn helaas geen mogelijkheden meer om de kosten via verzekering of gemeente terug te krijgen. Groepstrainingen vallen niet meer onder vergoede zorg.

Waar en wanneer

In november ’22 start er een nieuwe training Bikkels in de DOP op onze hoofdlocatie in Enschede. U kunt zich  aanmelden. 1 a 2 weken voorafgaand aan de training neemt de Bikkeltrainer telefonisch contact met u op.

Praktische informatie training | start november ’22:

  • 6 bijeenkomsten | 1 uur
  • Startdatum: donderdag 10/11/2022
  • Trainingsdata: 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12
  • Tijd: 16.00-17.00 uur

Aantal deelnemers
6-10 deelnemers

Leeftijd
8-12 jaar

Aanmelden

Neem met ons contact op door het invullen van het contactformulier.

Ik leer leren (groep 8, brugklas)

Ik Leer Leren is een training voor kinderen vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken en leerwerk. Ik Leer Leren is geen huiswerkbegeleiding en ook geen verzameling tips of trucjes, maar een methode die uitgaat van al aanwezige kwaliteiten. Kinderen ontdekken zélf wat werkt en hoe ze hun leerwerk optimaal kunnen plannen en uitvoeren.

Onderwerpen
✓ Leerstijl: wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?
✓ Leerstrategie: hoe pak je leerwerk, maakwerk en rekenwerk slim aan?
✓ Faalangst: hoe ga je om met spanning en stress?
✓ Concentratie: hoe blijf je bij de les en hoe houd je het vol?
✓ Motivatie: wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen?
✓ Plannen: hoe organiseer je je huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd?
✓ Evalueren: hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter?

Opbouw

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur die na schooltijd plaatsvinden op locatie Varviksingel 210 in Enschede. Elke bijeenkomst kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen. Leren ontspannen en concentreren spelen in iedere bijeenkomst een belangrijke rol. Daarnaast heeft iedere bijeenkomst een eigen thema. Je krijgt een werkboek mee naar huis om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen.

Bijeenkomst 1: Vaststellen doelen van de training en ontdekken van de eigen leervoorkeuren.
Bijeenkomst 2: Leren omgaan met faalangst en motivatie-strategieën.
Bijeenkomst 3: Leren plannen en organiseren en leren gebruiken van het geheugen.
Bijeenkomst 4: Leren omgaan met concentratie.
Bijeenkomst 5: Leertechnieken op gebied van taal, rekenen en symboliek.

Leeftijd
✓ Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
✓ Brugklassers
✓ Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO
✓ Jongeren in het MBO en HBO

De Ik Leer Leren training kan dus al worden gevolgd vanaf het moment dat kinderen serieus met huis- en leerwerk aan de slag moeten, maar werpt ook op latere leeftijd nog vruchten af. De training is ook geschikt voor hoogbegaafde kinderen.

Meer informatie
Voor meer achtergrondinformatie over Ik leer leren kunt u kijken op de site Ik leer leren

Locatie

De training Ik leer leren wordt gegeven in overleg met school op locatie van school. Als dit niet mogelijk is, wordt de training gegeven op locatie van ZMT aan de Varviksingel 210 in Enschede

Aanmelden

Neem met ons contact op door het invullen van het contactformulier.

Wilt u meer weten over onze tarieven en vergoeding vanuit de gemeente?  Ga naar Tarieven en vergoeding voor meer informatie.

Varviksingel 210
7512 ET Enschede

J.J. van Deinselaan 36A
7541 PE Enschede