Omgangshuis

Hieronder leest u meer informatie over de verschillende vormen van ondersteuning die wij bieden bij ouderschap na scheiding. 

Ouderschap na scheiding

Wanneer de conflicten zo hoog oplopen tussen scheidende of gescheiden ouders dat er geen contact meer mogelijk is, zijn kinderen vaak de dupe. Conflicten, slechte communicatie en moeizame of geen omgang zijn zeer belastend. Bij Ouderschap na scheiding werken we aan herstel. Want ondanks de scheiding blijf je gezamenlijk ouders van jullie kind. Tijdens het traject ouderschap na scheiding staat daarom altijd het kind centraal.

Ouderschap na scheiding biedt hulp aan scheidende of gescheiden ouders in een complexe of conflictueuze situatie. Als gevolg van (chronische) conflicten tussen jullie als ouders, overleg je niet of nauwelijks over jullie kind en verloopt de omgang van jullie kind met de andere ouder moeizaam. Hierdoor komt de ontwikkeling van jullie kind  onder druk te staan. De hulp wordt ingezet wanneer eerdere pogingen vanuit eigen initiatief, eigen netwerk of niet geïndiceerde hulpverlening geen of nauwelijks effect hebben gehad.

Samen werken we aan constructieve communicatie en samenwerking tussen jullie als ouders ten behoeve van jullie kinderen. Continuïteit in de omgang tussen jullie kind en de ouders is ook een belangrijk doel, daar maken we heldere afspraken over. Het belang en de veiligheid van jullie kinderen staan steeds centraal.

Na een kennismakingsgesprek met beide ouders wordt een samenwerkingscontract met doelen opgesteld. Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor:

✓ Bemiddeling: bemiddelingsgesprekken met ouders over de onderlinge communicatie en samenwerking met betrekking tot het ouderschap. Er is sprake van co-ouderschap of een lopende omgangsregeling tussen kind en uitwonende ouder.

✓Omgangsbegeleiding: bemiddelingsgesprekken en begeleide omgang. Dit traject wordt ingezet als er (nog) geen omgangsregeling tot stand is gekomen.

In de contacten wordt gewerkt aan communicatieherstel tussen beide ouders en aan contactherstel tussen de uitwonende ouder en het kind. Er wordt gebruik gemaakt van mediationtechnieken, oplossingsgerichte technieken, motiverende gespreksvoering, betrekken van het netwerk en psycho-educatie. Voor de kinderen kunnen kindgesprekken en zonodig verdere kindhulp worden ingezet.

Het traject duurt maximaal 9 maanden. De bemiddelingsgesprekken zijn eens per twee weken en duren ongeveer anderhalf uur. Er zijn zo nodig vijf begeleide omgangen, welke in de eerste fase van het bemiddelingstraject worden opgestart. Alle afspraken vinden plaats op een locatie van ZMT Omganghuis.

Ouderschap na scheiding kan niet worden ingezet wanneer:

✓ Ouders niet bereid zijn om gezamenlijk aan bemiddelingsgesprekken deel te nemen, ondanks dwang of drang.

✓ Er een geschat risico is op blijvende en/of niet hanteerbare onveiligheid voor het kind en/of hulpverleners.

✓ Sprake is van onvermogen van ouders om tot gedragsverandering te komen (voor zover dit blijkt tijdens de kennismaking of in de loop van de contacten) bijvoorbeeld op grond van ernstige psychiatrische beperkingen, cognitieve beperkingen of door verslavingsproblematiek

Meer informatie over onze algemene werkwijze vindt u hier.

Omgangbegeleiding

Omgangsbegeleiding kan ingezet worden als onderdeel van ouderschap na scheiding. Er zijn zonodig 5 begeleide omgangsmomenten tussen de uitwonende ouder en jullie kind. De omgangsbegeleiding wordt ingezet met als doel het versterken van de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind zodat de omgang weer in de veilige thuisomgeving kan plaatsvinden.

Omgangsbegeleiding bij ZMT wordt gecombineerd met NIKA Diagnostiek en screening en NIKA ouderbegeleiding, op weg naar een veilig gehechtheidspatroon.

NIKA is bedoeld voor gezinnen waarbij er vragen zijn over de band tussen ouder en kind, en met name voor gezinnen die onder druk staan. Voorbeelden hiervan zijn:

✓Het gezin is erg onder stress. De reden van deze stress  kan erg divers zijn. Mogelijk zijn er meerdere problemen in financiën, huisvestiging, dagbesteding en dergelijke. Of er zijn/waren heel veel (forse) ruzies tussen ouders.

✓De ouder heeft veel meegemaakt en/of iemand verloren die belangrijk was voor de ouder en dit nog niet goed kunnen verwerken

✓De ouder heeft moeite met het hanteren van zijn of zijn emoties en/of het verplaatsen in de ander.

✓Het kind heeft veel meegemaakt, bijvoorbeeld het verlies van een ouder (door overlijden of door een uithuisplaatsing)

✓Het kind heeft moeite met hanteren en/of begrijpen van zijn of haar eigen emoties

Voor jullie gezin kan NIKA betekenen dat je als ouder beter leert begrijpen wat de invloed van jullie eigen problemen is op het ouder- en het kindgedrag. Vanuit begrip wordt gewerkt aan verandering.

NIKA wordt ingezet bij kinderen van ongeveer 6 maanden tot ongeveer 12 jaar. NIKA is een methode waarbij er gebruik wordt gemaakt van een interview, een vragenlijst en beeldopnames naar het patroon dat er tussen ouder en kind is.

Stress en/of nare ervaringen (recent van in het verleden) hebben invloed op hoe je als ouder met je kind omgaat en/of hoe je kind op jou reageert. Ook kunnen kinderen met een speciale ontwikkelbehoefte invloed hebben op de reactie van jou als ouder. Niet altijd ben je je bewust van het patroon dat er tussen jou en jouw kind is. Of je weet niet meer hoe het patroon doorbroken kan worden.

Uit zowel wetenschappelijk onderzoek als uit de praktijk weten we dat het patroon tussen ouder en kind in relatief korte tijd te doorbreken is. Ook als dit patroon onbedoeld en onbewust vanuit de eigen jeugd wordt doorgegeven.

Nadat het patroon in kaart is gebracht, wordt jullie gezin met behulp van de NIKA-interventie ondersteund in de verandering van het patroon door samen de beelden te bekijken.

NIKA maakt je bewust van de invloed van je eigen handelen op het welzijn en het gedrag van je kind. NIKA reikt concrete handvatten aan om het verstoorde opvoedgedrag te stoppen en op een prettige, helpende manier op je kind te reageren.

Met andere woorden: stoppen met wat niet werkt en versterken wat helpt.

NIKA wordt uitgevoerd door NIKA-Practitioners. NIKA-Ouderbegeleiding wordt uitgevoerd door een HBO opgeleide NIKA-Ouderbegeleider.

NIKA is bedoeld voor ouders waarbij er veel aan de hand is bij de ouder en/of tussen ouder en kind. Trauma, problemen met het omgaan met emoties en met het zich verplaatsen in de ander, kunnen ervoor zorgen dat de ouder onvoorspelbaar en voor het kind onbegrijpelijk reageert. Dit patroon wordt met NIKA doorbroken.

NIKA-Ouderbegeleiding kan ingezet worden als het patroon niet ernstig verstoord is of ná NIKA om het nieuwe patroon tussen ouder en kind blijvend te maken.

NIKA-Ouderbegeleiding bestaat uit een screenings- en ouderbegeleidingsprotocol en wordt uitgevoerd door. NIKA-Ouderbegeleiding wordt uitgevoerd onder supervisie van een NIKA-Practitioner en richt zich met name op het aanleren (en laten beklijven) van sensitief oudergedrag. NIKA-Ouderbegeleiding geeft geen beoordeling ten aanzien van de kwaliteit van de ouder-kind relatie.

Bij beslissingsondersteunend onderzoek in complexe opvoedsituaties wordt altijd NIKA ingezet, uitgevoerd  door NIKA-Practitioners.

NIKA bestaat uit een diagnostiekfase en een interventiefase.  Tijdens de diagnostiekfase wordt er een interview en een vragenlijst afgenomen en wordt er een beeldopname gemaakt van ouder met kind. Na de diagnostiekfase is er een afspraak waarin alles wordt besproken met de ouder.

In de interventiefase wordt met jullie gezin gewerkt aan stoppen met wat niet werkt tussen jou en jouw kind en aanleren wat helpend is. De interventiefase bestaat uit maximaal 5 momenten dat er beeldopnames worden gemaakt, gevolgd door een afspraak waarin de opname met de ouder besproken wordt.

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

Wilt u meer weten over onze tarieven en vergoeding vanuit de gemeente?  Ga naar Tarieven en vergoeding voor meer informatie.

Varviksingel 210
7512 ET Enschede

J.J. van Deinselaan 36A
7541 PE Enschede