top of page

Behandeling

Wanneer een kind of gezin behandeling nodig heeft vanwege ontwikkelingsproblematiek, psychosociale uitdagingen of uitdagingen in de relatie tussen ouder(s) en kind en de daarbij behorende uitdagingen op diverse levensgebieden, voorzien wij in behandeling.

 

Bij ZMTwente begrijpen we dat elk kind of jeugdige uniek is, daarom bieden we vier verschillende en toegankelijke behandelvormen op maat aan. Deze behandelvormen kunnen ook met elkaar gecombineerd worden als dit wenselijk is voor het resultaat. Deze behandelingen zijn gericht op het aanpakken van aandoeningen en bijbehorende uitdagingen op diverse levensgebieden, met als doel het verbeteren van (inter)persoonlijke vaardigheden.

Cognitieve Gedragstherapeutische Behandeling

Bij cognitieve gedragstherapeutische behandeling passen we basistechnieken van cognitieve gedragstherapie toe. We helpen bij het vergroten van zelfcontrole, het veranderen van denkpatronen die niet goed functioneren, en het aanpakken van emoties in specifieke situaties.

 

Daarnaast richten we ons op het versterken van adaptief gedrag en het ontwikkelen van gewenste vaardigheden. Deze aanpak biedt inzicht en ondersteunt groei, waardoor positieve veranderingen in het dagelijks leven kunnen plaatsvinden.

 

Locatie: Expertisecentrum Jeugd en Gezin, J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

NIKA Diagnostiek en Behandeling, op weg naar veilige gehechtheid

NIKA is een doeltreffende methodiek die gebruikmaakt van interviews, vragenlijsten, en beeldopnames om het dynamische patroon tussen ouder en kind te begrijpen en te versterken. Stress en nare ervaringen, zowel recent als uit het verleden, beïnvloeden hoe de ouder reageert op het kind of de jeugdige. Ook speciale ontwikkelingsbehoeften van het kind kunnen van invloed zijn op ouderlijke reacties.

Het bewustzijn van dit patroon is niet altijd aanwezig bij de ouder, en soms ontbreekt het inzicht in hoe dit patroon doorbroken kan worden. NIKA richt zich op ouders die te maken hebben met complexe situaties, waarbij trauma, emotiebeheersingsproblemen, of moeite met het begrijpen van het perspectief van het kind een rol spelen.

NIKA doorbreekt dit patroon door een twee fasen benadering. In de diagnostiekfase worden interviews, vragenlijsten, en beeldopnames gebruikt om een diepgaand begrip te krijgen. Na deze fase volgt een afspraak waarin alles besproken wordt met de ouder.

In de interventiefase werken we samen met het gezin om disfunctionele patronen te doorbreken en te vervangen door ondersteunend gedrag. Deze fase omvat maximaal 5 sessies met beeldopnames, gevolgd door een afspraak waarin de opnames met de ouder worden besproken. NIKA is gericht op het stoppen van ineffectieve interacties en het aanleren van behulpzame strategieën, wat resulteert in een versterkte ouder-kindrelatie.

Locatie: Expertisecentrum Jeugd en Gezin,  J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

Psychomotorische Behandeling

Psychomotorische behandeling biedt een ervaringsgerichte aanpak voor kinderen en jeugdigen die te maken hebben met psychische, emotionele, of psychosociale klachten door toedoen van een aandoening of vastgestelde stoornis zoals ADHD of ASS. Deze behandelmethode maakt gebruik van beweging en lichaamsgerichte oefeningen om klachten te verminderen en te verlichten.

Door middel van sport- en spelactiviteiten streven we ernaar inzicht te geven in het eigen denken, voelen, en handelen. Hierbij wordt actief geëxperimenteerd met alternatief gedrag en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Psychomotorische behandeling richt zich op het creëren van een balans door beweging, waarbij fysieke activiteiten als middel dienen om emotioneel welzijn te bevorderen.

Locatie: Expertisecentrum Jeugd en Gezin,  J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

Systeembehandeling

Systeembehandeling, ook wel bekend als (partner)relatiebehandeling of gezinsbehandeling, richt zich niet primair op individuen maar op de dynamiek en interacties binnen een sociaal systeem, zoals een relatie of gezin.

Tijdens sessies streven we naar het doorbreken van vastgeroeste gedragspatronen, soms overgedragen door generaties. Ons doel is het onderzoeken van de betekenis die aan elkaars gedrag wordt gegeven, en het vergroten van inzicht en begrip voor verschillen tussen betrokkenen. In plaats van simpelweg te oordelen, moedigen we acceptatie en eventuele aanpassingen aan. 

Dit proces kan uitdagend zijn, aangezien individuen vaak geneigd zijn de focus te leggen op het veranderen van anderen in plaats van zichzelf. De systeembehandelaar gelooft dat elk individu binnen het systeem goede redenen heeft voor hun gedrag. We streven naar begrip van de oorsprong van dit gedrag, onderzoeken zowel de historische context als de huidige omstandigheden, en bekijken individuele problemen in de bredere context waarin ze zich voordoen.

Locatie: Expertisecentrum Jeugd en Gezin,  J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

Varviksingel 210 - Enschede

J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

053 - 230 54 06

bottom of page