top of page

Werkgevers

Als werkgever heb je de plicht om verantwoordelijkheid te nemen voor arbeidsgerelateerde ziektes, waaronder een burn-out valt. Het is daarom belangrijk om je medewerkers te begeleiden naar de juiste hulpverlening. In eerste instantie is dat een afspraak bij de bedrijfsarts of arboarts.

Het is voordelig voor zowel de medewerker als de werkgever om een juiste diagnose te stellen, omdat dit de basis vormt voor de juiste behandeling. Als de diagnose 'burn-out' is, is de werkgever volgens de wet verantwoordelijk om de medewerker te faciliteren bij een zo goed mogelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt. Hoewel het voor de werkgever mogelijk nadelig kan zijn, biedt dit ook kansen voor de organisatie.

Een medewerker die goed begeleid wordt bij een burn-out kan namelijk na herstel weer volledig aan de slag gaan en waardevol zijn voor het bedrijf. Bovendien kan het faciliteren van de juiste hulpverlening aan medewerkers bijdragen aan een positieve werkcultuur en een veilige werkomgeving. Het is daarom belangrijk om als werkgever open te staan voor signalen van stress en burn-out bij medewerkers en hier tijdig naar te handelen. Zo kan voorkomen worden dat de situatie escaleert en kan er op een constructieve manier gewerkt worden aan herstel en re-integratie van de medewerker.

Het aanbieden van maatwerktrajecten op basis van de specifieke problematiek van de cliënt is een benadering die veel voordelen kan bieden. In plaats van losse consulten, stelt dit model de dienstverlener in staat om een aangepaste aanpak te ontwikkelen die beter inspeelt op de behoeften en omstandigheden van de cliënt. Hier zijn enkele voordelen van een dergelijke benadering:

Individueel afgestemd: Maatwerktrajecten kunnen specifiek worden aangepast aan de unieke behoeften en doelen van de cliënt, waardoor de kans op succes wordt vergroot.

Efficiëntie: In plaats van zich te beperken tot vooraf bepaalde consulttijden, kan de dienstverlener flexibel werken om de problemen van de cliënt effectief aan te pakken. Dit kan de efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening verhogen.

Continuïteit: Maatwerktrajecten bieden de mogelijkheid om de ondersteuning over een langere periode te verspreiden, wat kan bijdragen aan langdurige verandering en groei.

Diepgaande aanpak: De dienstverlener kan een grondiger begrip ontwikkelen van de problematiek van de cliënt en een diepgaande aanpak bieden om deze problemen aan te pakken.

 

Kosten: Door een bedrag te koppelen aan het maatwerktraject, kan de cliënt een duidelijk beeld krijgen van de kosten en kan dit mogelijk kosteneffectiever zijn dan het betalen voor losse consulten.

 

Betere resultaten: Door de ondersteuning aan te passen aan de specifieke behoeften en doelen van de cliënt, is de kans op het behalen van betere resultaten en positieve verandering groter.

Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat de kosten en voorwaarden van het maatwerktraject voor zowel de dienstverlener als de cliënt duidelijk en eerlijk zijn gecommuniceerd. Dit kan helpen om verwachtingen te beheren en ervoor te zorgen dat de dienstverlening eerlijk en transparant is voor alle betrokken partijen.

Varviksingel 210 - Enschede

J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

053 - 230 54 06

bottom of page