top of page

Missie en visie

Onze missie is helder! Wij bieden kinderen, jongeren en ouders ondersteuning zodat zij weer lekker in hun vel zitten en gelukkig kunnen zijn! Door middel van het vergroten van zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid krijgen kinderen, jongeren en ouders handvatten aangeboden. Met deze handvatten zijn zij in staat situaties anders te benaderen, ander gedrag te laten zien en creatieve oplossingen toe te passen.

ZMTwente streeft ernaar om in een dynamische 'driehoek' te werken, waarin de school, het kind en de ouders centraal staan. Deze holistische benadering erkent de onderlinge verbondenheid en wisselwerking tussen de verschillende elementen van het leven van het kind. Dit stelt ons in staat om een gepersonaliseerd en doelgericht zorgtraject te bieden, waarbij de betrokkenheid en samenwerking van alle partijen belangrijk zijn voor een succesvolle uitkomst.

Wij bieden zorg aan misschien wel de meest kwetsbare doelgroep, kind en jeugd. Dit doen we vanuit de visie dat zorg het beste werkt vanuit inclusie, met andere woorden samenwerken vanuit een team waarin iedereen ook echt meedoet en meepraat. Dit streven we na binnen de gezinnen waarmee we samenwerken, maar ook binnen onze eigen praktijk.  

 

 

ZMTwente biedt ondersteuning aan de meest kwetsbare mensen binnen onze samenleving. Dit doen we vanuit de visie dat samenwerken verbindt, versterkt en vergroot. We zoeken bewust andere partijen op om de directe samenwerking mee aan te gaan om nog betere inclusieve zorg te kunnen bieden.

 

Wij bieden ondersteuning in heel regio Twente. Dit doen we vanuit de visie "doo wat ie zegt dan leeg ie nich

Eenvoudig 
Wij zijn een kleinschalige praktijk. Heel bewust hebben we gekozen voor een eenvoudige inrichting van onze praktijk. Op deze manier kunnen we snel schakelen waar dat nodig is

Deskundig
We streven ernaar om kwalitatief goede zorg te leveren. Om deze kwaliteit uit te dragen zijn al onze medewerkers aangesloten bij een beroepsvereniging zoals de SKJ, NVO of VVP. Daarnaast zijn ze  opgenomen in het register van het registerplein, NIP of BIG.

Transparant
Transparant zijn vinden we heel belangrijk. Samen kijken we welk traject het beste past. Kijkend naar ieders wens worden er samen doelen opgesteld, geëvalueerd en behaald.

Handelingsgericht werken 
ZMTwente kijkt naast de problemen ook naar de behoeften, kwaliteiten en vaardigheden van het kind, de jongeren en/of de ouder(s). Het doel is niet alleen classificeren, maar een passend advies te geven, zodat handelingsgericht aan de slag kan worden gegaan.

3hoek ouders kind school.png

Varviksingel 210 - Enschede

J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

053 - 230 54 06

bottom of page