top of page

Groepsgerichte ondersteuning

Binnen ZMTwente bieden we verschillende vormen van groepsgerichte ondersteuning aan, die zijn ontworpen om tegemoet te komen aan diverse behoeften en omstandigheden. Het doel is om communicatieve vaardigheden te versterken en zelfverzekerdheid op te bouwen, waardoor kinderen en jongeren beter in staat zijn om positieve interacties aan te gaan, niet alleen op school maar ook in het bredere leven.

Al onze trainingen zijn zorgvuldig ontworpen om kinderen of jongeren voor te bereiden op de specifieke uitdagingen binnen verschillende leefgebieden zoals school, sociale interactie en het gezin. Door het aanleren van praktische vaardigheden en het bevorderen van zelfbewustzijn, dragen onze programma’s bij aan het succesvol functioneren van kinderen en jongeren, wat resulteert in verbeterde academische prestaties en een positieve houding ten opzichte van leren en persoonlijke ontwikkeling.

 

In deze groepssessies werken deelnemers samen aan het aanleren van nieuwe vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering. Elke deelnemer formuleert zijn of haar eigen doelen en verwachtingen. De ondersteuning wordt afgestemd op de individuele behoeften van elk persoon. De duur en de omvang van de ondersteuning worden vooraf bepaald en er wordt gewerkt naar concrete resultaten.

 

Onze groepsgerichte ondersteuning is gestructureerd en methodisch van aard, waarbij de focus ligt op het aanleren van nieuwe vaardigheden op het gebied van psychosociaal functioneren. De sessies bieden een gestructureerde tijdsbesteding waarin kinderen, jongeren en/0f ouders actief betrokken worden, waarbij ze de kans krijgen om nieuwe inzichten op te doen en te groeien.

Leerlab

"Leerlab" is specifiek ontworpen voor middelbare scholieren met vermoeden van meer-/hoogbegaafdheid. Deze doelgroep heeft vaak unieke behoeften en uitdagingen waar dit programma op inspeelt. In de training wordt ingestoken op het ontwikkelen van cognitieve- en sociale vaardigheden, emotionele intelligentie, zelfregulatie en stressmanagement. Gedurende de training wordt er aandacht besteed aan de identiteit en het zelfbeeld versterkt. Met als uitgangspunt talentontwikkeling. 

Door middel van op maat gemaakte activiteiten en begeleiding worden jongeren ondersteund bij het verkennen en versterken van hun cognitieve en emotionele capaciteiten. Het programma richt zich niet alleen op academische excellentie, maar ook op het ontwikkelen van essentiële levensvaardigheden die cruciaal zijn voor succes op lange termijn.

Met de juiste ondersteuning kunnen meer-/hoogbegaafde jongeren leren hoe ze effectief kunnen omgaan met stress, hun sociale vaardigheden kunnen verbeteren, hun zelfbeeld kunnen versterken en een gezonde identiteit kunnen ontwikkelen. Dit stelt hen in staat om hun volledige potentieel te benutten en zich te onderscheiden in verschillende aspecten van hun leven.

Locatie: Trainingshuis kind en jeugd, Varviksingel 210 - Enschede

 

Ik leer leren

De training richt zich op het aanleren en versterken van executieve functies in de brugklas voor jongeren met  psychische klachten of een ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D of ASS. De “Ik leer ‘leren” is een zeer waardevolle training die  speciaal is ontworpen voor leerlingen die worstelen met het verwerven van effectieve leervaardigheden en  vastlopen in schooltaken en leerwerk.

 

In dit innovatieve trainingsprogramma gaan we  gezamenlijk aan de slag, met het ontwikkelen van essentiële competenties op het gebied van plannen, motivatie en stresshantering.  Onze benadering is gericht op het aanleren van  vaardigheden die de leerlingen onmiddellijk kunnen  toepassen in hun dagelijkse academische bezigheden, waardoor niet alleen begrip wordt vergroot, maar ook meetbare verbeteringen in hun prestaties worden  bevorderd.

Locatie: Trainingshuis kind en jeugd, Varviksingel 210 - Enschede

Focus Boost!

Het programma voor de ontwikkeling en het aanleren van executieve functies op de basisschool is speciaal ontworpen voor kinderen die te maken hebben met psychische klachten of problemen ervaren in de ontwikkeling. Executieve functies zijn cruciale cognitieve vaardigheden zoals plannen, organiseren, impulsbeheersing en flexibel denken, die essentieel zijn voor het dagelijks functioneren en leren.

Door middel van gerichte en interactieve activiteiten worden kinderen ondersteund bij het versterken van deze vaardigheden, waardoor ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen die ze tegenkomen op school en in het dagelijks leven. Het programma biedt een gestructureerde aanpak die aansluit bij de individuele behoeften en mogelijkheden van elk kind.

Met de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen kinderen met psychische klachten of een ontwikkelingsstoornis hun executieve functies verbeteren en hun zelfvertrouwen vergroten, waardoor ze succesvoller kunnen zijn op school en in hun sociale omgeving.

Locatie: Trainingshuis kind en jeugd, Varviksingel 210 - Enschede

Mindset Masters

De groepsondersteuning "Mindset Masters" is voor kinderen op de basisschool met angstklachten zoals angst om te falen, angst in sociale situaties, angst tijdens het sporten. In deze gestructureerde en ondersteunende groepsomgeving leren de deelnemers effectieve strategieën om met hun angst om te gaan en hun zelfvertrouwen te vergroten.

Door middel van cognitieve gedragstherapie worden negatieve denkpatronen en angstige gedachten geïdentificeerd en vervangen door meer realistische en helpende overtuigingen. De groepsomgeving biedt een veilige ruimte waarin deelnemers ervaringen kunnen delen, elkaar kunnen ondersteunen en van elkaar kunnen leren.

De focus ligt op het aanleren van vaardigheden zoals ontspanningstechnieken, ademhalingsoefeningen, cognitieve herstructurering en het opstellen van doelen. Door deze vaardigheden te oefenen en te integreren in hun dagelijks leven, kunnen deelnemers beter omgaan met angstige situaties en hun angsten geleidelijk overwinnen.

De groepsondersteuning biedt niet alleen praktische tools, maar ook emotionele steun en begrip van mededeelnemers, wat bijdraagt aan een gevoel van verbondenheid en empowerment. Samen werken de deelnemers aan het vergroten van hun veerkracht en het vinden van nieuwe manieren om met angstklachten om te gaan.

Locatie: Trainingshuis kind en jeugd, Varviksingel 210 - Enschede

Move Yourself, kom in beweging!

Deze groepstraining geeft jongeren van de middelbare school met psychische klachten of ontwikkelingsproblemen door lichaamsgericht te werken inzicht in de relatie tussen hun gedachten, gevoelens en gedragingen. Welk gedrag laat je zien als het moeilijk wordt? Welke gedachten gaan daaraan vooraf? Hoe voelt het om 'meer passend' gedrag in te zetten? Wat levert je dit op?.

In deze ondersteuning worden de jongeren aangemoedigd om zich bewust te worden van de signalen die hun lichaam geeft en deze te gebruiken als aanwijzingen voor hun emotionele toestand. Via lichaamsoefeningen en sensorische activiteiten leren ze hun emoties te reguleren en stress te verminderen.

Door de relatie tussen lichaam, geest en emoties te verkennen, kunnen jongeren beter begrijpen hoe hun gedachten en gevoelens hun gedrag beïnvloeden. Ze ontwikkelen vaardigheden om negatieve denkpatronen te herkennen en om te buigen naar meer positieve en constructieve manieren van denken.

Daarnaast biedt het lichaamsgerichte werk een veilige ruimte voor zelfreflectie, expressie en exploratie van emoties. Door zich bewust te worden van hun lichaamssensaties en emoties, kunnen jongeren hun emotionele welzijn versterken en veerkracht opbouwen om beter om te gaan met de uitdagingen die ze tegenkomen.

Locatie: Extern - Enschede

Varviksingel 210 - Enschede

J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

053 - 230 54 06

bottom of page