top of page

Individuele ondersteuning

Wanneer een kind of jongere behoefte heeft aan  therapeutische interventies om nieuwe vaardigheden aan te leren die van invloed zijn op hun psychosociale functioneren, en die bijdragen aan gedragsverandering, zet ZMTwente individuele ondersteuning in.

Het uiteindelijke doel van deze interventies is om het kind of jongere een niveau van zelfredzaamheid te laten bereiken dat binnen hun bereik ligt. Het gedrag van het kind of jongere moet in lijn zijn met hun ontwikkelingsmogelijkheden en moet hen helpen om effectief te functioneren op verschillende levensgebieden.

Dit kan onder meer inhouden dat het kind of jongere leert om op een passende manier te communiceren, emoties te uiten, sociale interactie aan te gaan met hun directe omgeving. De ondersteuning is gericht op het aanleren en oefenen van nieuwe interpersoonlijke vaardigheden die direct toepasbaar zijn in het dagelijks functioneren van het kind of jongere.

Individuele specialistische ondersteuning

De ondersteuning is gericht op het aanleren en oefenen van nieuwe (inter)persoonlijke vaardigheden in het dagelijks functioneren voor kinderen en jongeren die specialistische of therapeutische interventies nodig hebben om nieuwe vaardigheden aan te leren en gedragsverandering te bevorderen. Dit kan zijn omdat er in de leefomgeving van het kind of jongere veel speelt zoals bij een scheiding, rouw of verlies van een dierbare. 

Locatie: Expertisecentrum Jeugd en Gezin, J.J. van Deinselaan 36A  - Enschede

Ondersteuning in combinatie met psychosociale hulphond

Binnen ZMTwente bieden wij een unieke vorm van ondersteuning met onze psychosociale hulphond Sammy. Het uiteindelijke doel van deze ondersteuning is het bereiken van een haalbaar niveau van zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Sammy, onze speciaal getrainde hond, brengt aanzienlijke voordelen met zich mee voor degenen die te maken hebben met psychische, emotionele, en sociale uitdagingen. Naast zijn bewezen vermogen om stress te verminderen, biedt Sammy een unieke vorm van ondersteuning die verder gaat dan traditionele therapieën. Sammy neemt ook actief deel aan verschillende therapeutische activiteiten, zoals coachend wandelen of vaardigheden oefenen in de oefenzaal. Zijn betrokkenheid vergroot de participatie van jongeren, helpt hen hun emoties en gedachten beter te uiten, en bevordert sociale vaardigheden, empathie en vertrouwen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van gezonde relaties en biedt een innovatieve aanvulling op traditionele interventies.

Binnen onze praktijk fungeert Sammy als een rustgevende aanwezigheid voor kinderen en jongeren. Zijn gezelschap creëert een gevoel van veiligheid en comfort, wat de drempel verlaagt voor het delen van persoonlijke ervaringen.

 

Locatie: Expertisecentrum Jeugd en Gezin, J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

Psychomotorische ondersteuning

Binnen de psychomotorische ondersteuning staan sport- en bewegingsactiviteiten centraal, met als doel een bijdrage leveren aan de psychosociale, lichamelijke, emotionele en cognitieve ontwikkeling. De begeleiding is gericht op het activeren en optimaliseren van het bewegingsgedrag en de bewegingsvaardigheden. Het gaat hierbij om individuele begeleiding en/of groepsactiviteiten, waarbij plezier in het bewegen en een ontspannen en sportieve sfeer centraal staan.

 

Onze bewegingsagoog biedt ervaringsgerichte ondersteuning aan kinderen en jongeren met psychische- en gedragsproblemen, emotionele, en/of psychosociale klachten. Deze ondersteuning is gericht op het bevorderen van de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling van de groep of het individu om klachten te verminderen of te verhelpen. Binnen de psychomotorische ondersteuning zijn de doelen heel divers, zoals beleven van plezier in bewegen binnen een sportieve setting, beleven van succeservaring of ontspanning door inspanning.

Locatie: Expertisecentrum Jeugd en Gezin, J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

Ambulante schoolondersteuning

Bij ZMTwente bieden we gespecialiseerde ambulante begeleiding op school als een doeltreffende vorm van ondersteuning. Onze ambulant begeleiders komen naar de school van de leerling om individuele begeleiding te bieden, zowel aan de leerling zelf als aan de leerkracht(en) of ouder(s)/verzorger(s). Onze begeleiding omvat oplossingsgerichte adviezen, coaching en ondersteuning aan het kind of jongere, het gezin en school.

Het hoofddoel is het vergroten van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de leerling, evenals effectieve strategieën om hiermee om te gaan. ZMTwente schakelt gespecialiseerde ambulante begeleiding in wanneer scholen handelingsverlegen zijn in de begeleiding van de leerling, er een specifieke onderzoeksvraag is, of wanneer er een hulpvraag ligt. Deze hulpvraag kan variëren van extra individuele ondersteuning op didactisch, pedagogisch, of sociaal-emotioneel gebied, waar de leerkracht in de klas mogelijk niet in kan voorzien.

Onze professionele ambulante begeleiders binnen ZMTwente hebben diverse expertises en worden op maat ingezet. Ze hebben ruime ervaring in het werken met leerlingen die uitdagingen ervaren zoals (faal)angst, autisme, ADD, ADHD, hechtingsstoornissen, angststoornissen en pestslachtoffers. Deze gespecialiseerde ambulante begeleiding kan plaatsvinden in zowel regulier als speciaal onderwijs, en zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

Locatie:  Trainingshuis, Varviksingel 210 - Enschede

Varviksingel 210 - Enschede

J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

053 - 230 54 06

bottom of page