top of page

Therapie

Wanneer een kind of jongere specialistische zorg nodig heeft vanwege psychische problemen zoals herbeleving trauma, angstaanvallen, depressieve gedachten, negatief zelfbeeld, emotieregulatiestoornis en de daarbij behorende uitdagingen op diverse levensgebieden, voorzien wij in specialistische behandeling.

 

Hierbij is persoonlijk contact met een gespecialiseerde behandelaar essentieel. Het resultaat van deze behandeling draagt bij aan het versterken van (inter)persoonlijke vaardigheden. Onze behandeling omvat ook diagnostiek, gericht op het in kaart brengen van mogelijkheden en beperkingen binnen een ziektebeeld of behandeling (procesdiagnostiek), met als doel inzicht te ontwikkelen in eigen handelen en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht (max. 9 maanden). Het verhaal van de jongere is van belang. Samen met de therapeut gaat de jongere ontdekken hoe de 'foute' denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door huiswerk komt de jongere tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.

 

CGT is geschikt voor verschillende psychische problematiek en helpt bij het aanpakken van negatieve patronen, waardoor stressvolle situaties positiever worden benaderd.

 

Locatie: Expertisecentrum Jeugd en Gezin, J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

Traumabehandeling

Binnen ZMTwente bieden we traumabehandeling wanneer er eenmalig of kortdurend een traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld zijn; een auto ongeluk, prikangst, zwemangst, zinloos geweld.

EMDR richt zich op het verwerken van traumatische herinneringen die vastzitten in het geheugen en niet op de juiste manier zijn verwerkt. Deze therapie heeft als doel de emotionele lading van traumatische herinneringen te verminderen, waardoor ze minder belastend zijn voor het dagelijks functioneren.

 

EMDR is bedoeld om de emotionele impact van traumatische herinneringen te verminderen en een gevoel van herstel en verwerking te bevorderen. De duur van de behandeling is over het algemeen kort en wordt aangepast aan de ernst van de traumatische ervaringen en individuele behoeften.

Locatie: Expertisecentrum Jeugd en Gezin, J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

Schematherapie

Kortdurende schematherapie is bewezen effectief voor kinderen en jeugdigen met persoonlijkheidsproblematiek (max. 6 maanden). Iedereen heeft gevoelige snaren. Deze gevoelige snaren, zogeheten ‘schema’s’, bepalen hoe mensen in het dagelijks leven functioneren. Triggering van deze schema’s kan iemand in bepaalde gemoedstoestanden (modi) brengen.

 

Sommige jongeren ondervinden in hun dagelijks leven zo’n last van hun schema’s en modi dat er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis. Deze therapie helpt bij het begrijpen en veranderen van hardnekkige patronen. Tijdens de behandeling onderzoeken we de invloed van jeugdervaringen op denk- en gedragspatronen.

 

Jongeren leren deze patronen te herkennen en aan te passen, waardoor ze positiever denken, zich beter voelen en hun gedrag veranderen. Ze leren om op een gezondere manier met hun behoeften om te gaan, waardoor ze beter richting kunnen geven aan hun leven en hun relaties met anderen kunnen verbeteren.

Locatie: Expertisecentrum Jeugd en Gezin, J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

Varviksingel 210 - Enschede

J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

053 - 230 54 06

bottom of page