top of page

Gezinsbegeleiding

Bij ZMTwente begrijpen we dat gezinnen soms specialistische hulp nodig hebben om nieuwe vaardigheden aan te leren die van invloed zijn op hun psychosociaal functioneren en gedragsverandering bevorderen.

Onze doelstelling is duidelijk: we streven ernaar dat gezinnen een niveau van zelfredzaamheid bereiken dat haalbaar is voor hen.

We richten ons op het gedrag van de ouders, dat passend is bij de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of jongere en hen helpt om op alle leefgebieden effectief te functioneren. Dit kan variëren van passende interactie met hun directe omgeving tot het creëren van een positief opvoedklimaat en een veilige leefomgeving.

Onze ondersteuning is gericht op het aanleren en oefenen van nieuwe (inter)persoonlijke vaardigheden die essentieel zijn voor het dagelijks functioneren van het gezin. Bij ZMTwente streven we ernaar om gezinnen te helpen groeien en bloeien, en een stabiele basis te bieden voor een gezonde toekomst.

ONS traject

We begrijpen dat scheidingen soms complexe en conflictueuze situaties met zich meebrengen, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Onze "Ouderschap na scheiding" biedt ondersteuning aan ouders die worstelen met (chronische) conflicten, gebrek aan communicatie over hun kinderen en moeizame omgangsregelingen met de andere ouder.

Wij geloven dat de ontwikkeling van kinderen niet mag lijden onder ouderlijke conflicten. Daarom bieden we gespecialiseerde hulp aan wanneer eerdere pogingen van eigen initiatief, steun van het netwerk, of niet-geïndiceerde hulpverlening onvoldoende effect hebben gehad.

Ons doel is om ouders te begeleiden bij het vinden van een nieuwe balans, waarbij de behoeften en belangen van de kinderen centraal staan. Samen werken we aan constructieve communicatie, het oplossen van conflicten en het creëren van een omgeving waarin de ontwikkeling van de kinderen optimaal wordt ondersteund.

 

Locatie: Expertisecentrum Jeugd en Gezin, JJ van Deinselaan 36A, Enschede

OOK! traject

Omgangsbegeleiding tussen ouder(s) en kind biedt een essentiële ondersteuning voor ouders die, om diverse redenen, hun kind niet meer in hun thuisomgeving kunnen zien. Deze omstandigheden kunnen variëren, zoals ernstige stress binnen het gezin, mogelijk veroorzaakt door financiële problemen, huisvestingskwesties of frequente ruzies tussen de ouders.

 

Soms kan een ouder door persoonlijke tragedies of verliezen moeite hebben met het verwerken van emoties, waardoor het ouderschap bemoeilijkt wordt. Ook kan het kind zelf veel hebben meegemaakt, zoals het verlies van een ouder door overlijden, scheiding of uithuisplaatsing, waardoor het moeite heeft met het begrijpen en hanteren van zijn of haar eigen emoties.

Het hoofddoel van omgangsbegeleiding is het versterken van de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind, waardoor het mogelijk wordt om weer veilig contact te hebben in de thuisomgeving. Deze versterking van de gehechtheidsrelatie wordt methodisch behandeld met NIKA.

 

Binnen deze methode staat centraal het afleren van schadelijk oudergedrag en het aanleren van helpend oudergedrag. Voor jullie gezin kan NIKA een verandering betekenen doordat ouders beter leren begrijpen welke invloed hun eigen problemen hebben op het gedrag van henzelf en hun kinderen. Vanuit dit begrip wordt actief gewerkt aan positieve veranderingen.

Omgangsbegeleiding in combinatie met NIKA richt zich specifiek op kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 maanden tot ongeveer 12 jaar, waarbij de focus ligt op het creëren van een veilige en hechte band tussen ouder en kind binnen de vertrouwde omgeving.

Locatie: Omgangshuis, Varviksingel 210 - Enschede

NIKA ouderbegeleiding, op weg naar veilige gehechtheid

NIKA-Ouderbegeleiding bieden wij aan als onderdeel van ons programma voor het versterken van de ouder-kindrelatie. Deze vorm van begeleiding is bedoeld voor situaties waarin het gehechtheidspatroon tussen ouder(s) en kind(eren) niet ernstig verstoord is, of na een NIKA Diagnostiek en Behandeltraject om het nieuwe patroon tussen ouder en kind blijvend te verankeren. Onze ouderbegeleiding bestaat uit een zorgvuldig screenings- en ouderbegeleidingsprotocol, uitgevoerd door deskundige begeleiders onder supervisie van een ervaren NIKA-Practitioner. We richten ons vooral op het aanleren en verankeren van sensitief oudergedrag.

Het doel van NIKA-Ouderbegeleiding is om ouders te ondersteunen bij het ontwikkelen van een sterke, gezonde band met hun kinderen. We streven ernaar om ouders de nodige tools en inzichten te bieden om sensitief ouderschap te bevorderen, wat essentieel is voor een veilige en liefdevolle opvoedingssfeer.

 

Locatie: Expertisecentrum jeugd en Gezin, J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

Psycho-educatie 

Bij ZMTwente bieden we psycho-educatie aan het gezin om hen te ondersteunen bij de opvoeding van kinderen met gedragsuitdagingen zoals ADHD, autismespectrumstoornis of leerproblematiek. Veel ouders hebben vragen over hoe ze het beste met het gedrag van hun kinderen kunnen omgaan, vooral als dit problemen veroorzaakt in de dagelijkse omgang thuis of op school.

Onze psycho-educatieprogramma's zijn ontworpen om ouders meer inzicht en kennis te geven over de specifieke uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. We streven ernaar om ouders te helpen meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te ontwikkelen, zodat ze effectiever kunnen omgaan met de situaties die ze tegenkomen.

Daarnaast kan psycho-educatie voor ouders ook preventief worden ingezet bij zeer jonge kinderen om problematisch gedrag te verminderen en positief gedrag te bevorderen. Tijdens deze sessies maken we gebruik van educatieve methoden die praktische tools en strategieën bieden en die ze direct kunnen toepassen in hun dagelijks leven.

Locatie: Expertisecentrum Jeugd en Gezin, J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

Varviksingel 210 - Enschede

J.J. van Deinselaan 36A - Enschede

053 - 230 54 06

bottom of page